Algemene Voorwaarden / Lesreglement Multisportweek

 1. Aanmeldingen voor de multisportweek worden in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier is binnengekomen.
 2. Door inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
 3. De annulering dient per e-mail geschieden, max. 1 week voor aanvang van het evenement.
 4. In-de-plaatsstelling. Indien deelnemer verhinderd is aan het deelnemen van de multisportweek kan deze onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de deelnemer worden vervangen door en ander persoon.
 5. De hierboven bedoelde in-de-plaatstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden: A de andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en B. De aanmelder en de plaatsvervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisatoren voor de betaling van het totaal bedrag van de multisportweek.
 6. Niet verschijnen tijdens de multisportweek is voor rekening van de deelnemer(s)
 7. Tijdens de inschrijving word er een aanbetaling gedaan van €25,00.
  Het resterende bedrag vind plaats via een betaalverzoek een week voordat de multisportweek plaats vind. Dit word verstuurd namens de tennisschool.
 8. Indien het inschrijfgeld niet of niet tijdig door Klaverstijn Tennis en/of Tennisschool Proactief is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist.
 9. Bij inschrijving van de multisportweek gaat u akkoord met elke tennisleraar/trainer of begeleider die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de “vaste” leraar of bij wisselingen.
 10. Bij regen beslissen de trainer(s) in overleg met de baancommissie of er wel/niet gebruikt kan worden van de banen. Er zal ten aller tijde een alternatief programma worden gebruikt
 11. De Multisportweek start van 09.15-16.45hr en vind plaats op Zaterdag 22 juli t/m Dinsdag 25 juli 2023
 12. Het volgen van de multisportweek geschiedt op eigen risico. Tennisschool ProActief / Klaverstijn Tennis en de daaraan verbonden leraren/trainers en/of begeleiders stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan of daaruit voortvloeiende schade.
 13. Tennisschool ProActief en Klaverstijn Tennis zijn gediplomeerde ervaren leraren/trainers.
 14. Bij te weinig animo voor het kamp zullen wij de multisportweek annuleren en krijgt u 1 week voor tijd uiterlijk daarvan bericht.
 15. Voor vragen of eventuele klachten kunt u terecht bij Tennisschool ProActief en/of Klaverstijn Tennis
 16. Type fouten onder voorbehoud.