Algemene Voorwaarden

Lesreglement Tennisschool ProActief

 1. Aanmeldingen voor de multisportweek worden in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier is binnengekomen.
 2. Door inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
 3. De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp. * Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht * tot 6 weken voor aanvang mag je gratis annuleren zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. * vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom; * vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van het kamp 50% van de gehele deelnamesom; *vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp 75% van de gehele deelnamesom.
 4. In-de-plaatsstelling. Indien deelnemer verhinderd is aan het deelnemen van de multisportweek kan deze onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de deelnemer worden vervangen door en ander persoon.
 5. De hierboven bedoelde in-de-plaatstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden: A de andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en B. De aanmelder en de plaatsvervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisatoren voor de betaling van het totaal bedrag van de multisportweek.
 6. Niet verschijnen tijdens de multisportweek is voor rekening van de deelnemer(s)
 7. Het volledige bedrag dient, tenzij anders vermeld op de bevestiging, voor aanvang van de eerste dag te zijn betaalt op het rekeningnummer van en ten name van Tennisschool ProActief / Klaverstijn Tennis. De betaling word een week voordat multisportweek plaats vind gedaan door het betalen via een Tikkie dat namens de tennisschool word verstuurd)
 8. Indien het inschrijfgeld niet of niet tijdig door Klaverstijn Tennis en/of Tennisschool Proactief is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist.
 9. Bij inschrijving van de multisportweek gaat u akkoord met elke tennisleraar/trainer of begeleider die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de “vaste” leraar of bij wisselingen.
 10. Bij regen beslissen de trainer(s) in overleg met de baancommissie of er wel/niet gebruikt kan worden van de banen. Er zal ten aller tijde een alternatief programma worden gebruikt
 11. De multisportweek start van 09.15-17.00hr en vind plaats op woensdag 11 t/m vrijdag 13 aug. & maandag 16 t/m donderdag 19 aug
 12. Het volgen van de multisportweek geschiedt op eigen risico. Tennisschool ProActief / Klaverstijn Tennis en de daaraan verbonden leraren/trainers en/of begeleiders stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan of daaruit voortvloeiende schade.
 13. Tennisschool ProActief en Klaverstijn Tennis zijn gediplomeerde ervaren leraren/trainers.
 14. Bij te weinig animo voor het kamp zullen wij de multisportweek annuleren en krijgt u 2 weken voor tijd uiterlijk daarvan bericht.
 15. Voor vragen of eventuele klachten kunt u terecht bij Tennisschool ProActief en/of Klaverstijn Tennis
 16. Type fouten onder voorbehoud.